Psychoterapia Lodz

W dorosłym życiu przeszkadza nam dużo nawyków z dzieciństwa. Okazuje się, iż nie tylko nawyki są naszą zmorą. Równie najczęściej wydarzenia z dzieciństwa wpływają na nasze zachowanie i relacje z innymi osobami. Współczesna psychoterapia Łódź coraz częściej nastawia się na pacjentów, jacy cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości. W tym sytuacji największy wpływ na tego rodzaju poczucie mają rodzice. Niestety bardzo zazwyczaj psychoterapia Łódź pomaga osobom, jakie są praktycznie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Z pewnością starają się samodzielnie żyć, ale każde zetknięcie z innymi ludźmi powoduje stres. Mało tego, najczęściej taka osoba nie sprzeciwia się kiedy inni ludzie ją używają. To jest skutek niskiego poczucia wartości. W tym przypadku psychoterapia Łódź ma na celu podniesienie samooceny pacjenta. Niejedna osoba odczuwa niskie poczucie wartości z powodu kompleksów jakie zasiano w niej już w młodości. Dlatego w czasie terapii najważniejsze jest przekonanie pacjenta, że ważne jest to co on sam o sobie myśli.

Published at: Articlicious Article Directoryhttp://articlicious.com

Click here for Article Source

Latest posts by gerdi (see all)
%d bloggers like this: